หน้าแรก
หน้าแรก
NOW OR NEVER
NOW OR NEVER
รวมคลิปสุดซี้ด
รวมคลิปสุดซี้ด
ZEED SIM
ZEED SIM
เงื่อนไขกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมง่ายๆดังนี้
  • อัปคลิปท่าซี้ดๆ มันส์ๆ สไตล์คุณบน YouTube Channel ของคุณเอง แบบเดี่ยวหรือหมู่ก็ได้
  • อย่าลืมตั้งชื่อคลิปซี้ดๆ พร้อมใส่ #ZEEDSIM #ZEEDforYouTuber #AISOne2Call
  • นำ Url link มาลงทะเบียนที่ www.zeedsim.com
   *หลังจากอัปคลิปแล้ว ทีมงานจะพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา และคลิปของคุณจึงจะปรากฏขึ้นบนหน้าเว็บภายใน 1-2 วัน
 3. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง วันที่ 16 มิถุนายน - 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 23.59 น.
 4. ปิดรับผู้ร่วมกิจกรรมใน วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 23:59 น.
 5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ทาง เว็บไซต์ www.zeedsim.com
 6. การยืนยันสิทธิ์รับการรับรางวัลผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ภายในเวลา 17.00 น. โดยส่งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์และ user name ที่ใช้ในการเล่นกิจกรรมมาที่ ais.sociald360@gmail.com
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฎิบัติตามภายใต้กฏกติกาและผ่านการพิจารณาด้านความเหมาะสมของเนื้อหาคลิปจากคณะกรรมการจึงจะมีสิทธิ์ถูกคัดเลือก
 8. เนื้อหาในคลิปของผู้ร่วมกิจกรรมต้องห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆต่อผู้อื่น
 9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาและตัดสิทธิ์คลิปที่มีรูปภาพที่เข้าข่าย ลามก อนาจาร ผิดกฎหมาย หรือมีถ้อยคำที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ในกรณีที่คลิปได้รับการคัดเลือกนั้นมีผู้แสดงมากกว่า 1 ท่านหรือเป็นกลุ่ม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงท่านเดียวเท่านั้น
 11. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีการติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลภายวันเวลาที่กำหนด ทางคณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ และคัดเลือกผู้โชคดีสำรองขึ้นมาแทนทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยถูกต้องและครบถ้วน หากพบว่ามีการทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือมีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
 13. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย และคลิปที่ส่งเข้ามาของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
 14. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด
 15. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกา และเงื่อนไข รายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายชื่อ 10 ผู้โชคดี
ที่ได้เข้าร่วม YouTube Workshop ประเทศไทย
 1. พรรณพร ประสพndmikkiholic
 2. อริสา คุราตะArysa Kurata
 3. ฐสิษฐ์ ภัคภัทรานันท์YouLike Kid
 4. วัชระ ชัยL3C WhiteLION
 5. ธนา พิริยวุฒิTN DANCE
 1. ชื่นนฤชล โชตินันทน์jung baimon
 2. วัชระ ดำมณี Ra Watchara
 3. นฐมณ โพยนอกfah fahfahfah
 4. เอมิ ฟูกุคาวะEmi Fukukawa
 5. พรนภา เตชะจารุพันธุ์NongFha ChanNel
อย่าช้า หยิบโทรศัพท์ในมือขึ้นมา
แสดงความเป็นคุณให้โลกเห็นได้แล้ว
ถึง 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
จัดเต็ม! ทั้งวันทั้งคืน
ดู YouTube เล่นเน็ตจุใจ ตลอด 24 ชม.
 • ฟรี! ดู YouTube 24GB
  (อินเทอร์เน็ต 4G/3G สำหรับดู YouTube)
 • ฟรี! เน็ต   6GB
  (อินเทอร์เน็ต 4G/3G สำหรับเล่นเน็ตได้ทั่วไป)
 • ฟรี!      4 เดือน
 • อัตราค่าโทร นาทีแรก 1 บ. นาทีต่อไปนาทีละ 25 สต.ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.