หน้าแรก
หน้าแรก
NOW OR NEVER
NOW OR NEVER
รวมคลิปสุดซี้ด
รวมคลิปสุดซี้ด
ZEED SIM
ZEED SIM
เงื่อนไขกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมง่ายๆดังนี้
  • อัปคลิปท่าซี้ดๆ มันส์ๆ สไตล์คุณบน YouTube Channel ของคุณเอง แบบเดี่ยวหรือหมู่ก็ได้
  • อย่าลืมตั้งชื่อคลิปซี้ดๆ พร้อมใส่ #ZEEDSIM #ZEEDforYouTuber #AISOne2Call
  • นำ Url link มาลงทะเบียนที่ www.zeedsim.com
   *หลังจากอัปคลิปแล้ว ทีมงานจะพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา และคลิปของคุณจึงจะปรากฏขึ้นบนหน้าเว็บภายใน 1-2 วัน
 3. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง วันที่ 16 มิถุนายน - 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 23.59 น.
 4. ปิดรับผู้ร่วมกิจกรรมใน วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 23:59 น.
 5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ทาง เว็บไซต์ www.zeedsim.com
 6. การยืนยันสิทธิ์รับการรับรางวัลผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ภายในเวลา 17.00 น. โดยส่งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์และ user name ที่ใช้ในการเล่นกิจกรรมมาที่ ais.sociald360@gmail.com
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฎิบัติตามภายใต้กฏกติกาและผ่านการพิจารณาด้านความเหมาะสมของเนื้อหาคลิปจากคณะกรรมการจึงจะมีสิทธิ์ถูกคัดเลือก
 8. เนื้อหาในคลิปของผู้ร่วมกิจกรรมต้องห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆต่อผู้อื่น
 9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาและตัดสิทธิ์คลิปที่มีรูปภาพที่เข้าข่าย ลามก อนาจาร ผิดกฎหมาย หรือมีถ้อยคำที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ในกรณีที่คลิปได้รับการคัดเลือกนั้นมีผู้แสดงมากกว่า 1 ท่านหรือเป็นกลุ่ม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงท่านเดียวเท่านั้น
 11. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีการติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลภายวันเวลาที่กำหนด ทางคณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ และคัดเลือกผู้โชคดีสำรองขึ้นมาแทนทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยถูกต้องและครบถ้วน หากพบว่ามีการทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือมีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
 13. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย และคลิปที่ส่งเข้ามาของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
 14. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด
 15. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกา และเงื่อนไข รายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่าช้า หยิบโทรศัพท์ในมือขึ้นมา
แสดงความเป็นคุณให้โลกเห็นได้แล้ว
ถึง 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
จัดเต็ม! ทั้งวันทั้งคืน
ดู YouTube เล่นเน็ตจุใจ ตลอด 24 ชม.
 • ฟรี! ดู YouTube 24GB
  (อินเทอร์เน็ต 4G/3G สำหรับดู YouTube)
 • ฟรี! เน็ต   6GB
  (อินเทอร์เน็ต 4G/3G สำหรับเล่นเน็ตได้ทั่วไป)
 • ฟรี!      4 เดือน
 • อัตราค่าโทร นาทีแรก 1 บ. นาทีต่อไปนาทีละ 25 สต.ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.